Personvernerklæring ifm. søk bolig/leilighet/villa Costa Blanca

Costa Weflen Group Norge representerer Costa Weflen Group SL, som er et norskeid meglerforetak etablert/registrert i Alicante, Valencia, Spania. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Hogar Eiendom AS og Antares Consulting AS (som driver Costa Weflen Group Norge basert på avtale med Costa Weflen Group SL) er sammen behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om dette eller ønsker å utøve rettigheter, er du velkommen til å ta kontakt.

Se informasjon på cweflengroup.no under menypunktene Om oss, samt Kontakt.

Innledning

Personvern er retten til å bestemme over egne personopplysninger og til å kunne bli glemt. Personopplysninger er opplysninger som alene eller sammen med andre opplysninger kan knyttes til en enkeltperson. Vi er opptatt av personvern og skal ivareta at personopplysningene er korrekte, sikre og kun tilgjengelig for de som må ha
tilgang til opplysningene. 

Vi behandler personopplysninger for deg som bruker våre nettsider og sosiale media, herunder ev. abonnement på nyhetsbrev/informasjon, samt ift. prosesser knyttet til interesse/kjøp gjennom virksomheten. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene ift. de formål som er definert, og er i samsvar med gjeldende lovverk.

Personopplysninger

Vi innhenter og behandler kun de opplysninger som er nødvendig når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller besøker vår hjemmeside.  Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Postadresse 
 • E-postadresse
 • Telefonnummer 
 • Opplysninger om kriteria du  legger til grunn ved søk etter  bolig i Spania, f.eks. attributter til boligen (type osv.) eller til geografisk område
 • Andre opplysninger knyttet til boligsøk basert på utdypende  spørsmål
 • Tekniske opplysninger som IP-adresse, nettleser, språk, teknisk enhet mv.

Formålet med behandlingen av personopplysningene
Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre tjenester
 • Statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre nettside og brukeropplevelse for å gi deg en personlig  opplevelse og innhold som interesserer deg.

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler, sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser knyttet til årsaken til at du sender inn/registrerer dine opplysninger
 • Gjennomføre salgsprosess 
 • Legge deg til i lister for e-post/nyhetsbrev og annet innhold som du selv har valgt å motta

Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de over nevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre tjenester
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge lenken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

Lagring av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene så lenge det tar å oppfylle hensikten med formålet for registreringen. Deretter sletter vi informasjonen.

Har du hatt en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i en periode på to år etter siste kontakt.  Etter to år slettes dine opplysninger med mindre du selv ønsker at vi skal beholde disse. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med oss via telefon, sendt/mottatt e-post, lastet ned materiell fra nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du har takket ja til regelmessige e-poster (nyhetsbrev, boligannonser el.l.), fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i to år før vi sletter informasjonen.

Personopplysninger knyttet til inngåtte kundeforhold, vil minimum bli oppbevart i samsvar med kravene gitt av oppbevaringsplikten i regnskapsloven.

Utlevering av personopplysninger

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salgs- eller kundedialog mellom oss vil vi dele nødvendig informasjon med Costa Weflen Group SL, Alicante, som er eiendomsmegleren som representerer aktuelle ferieboliger og som utfører eiendomsmeglingen. Det kan være informasjon som

 • Navn og kontaktopplysninger
 • Kriteria knyttet til ønsket bolig

Hvor oppbevares opplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene i våre systemer og i Costa Weflen Group SLs kundesystem. Når vi inngår avtaler med tredjepart som får tilgang til personopplysninger, inngås det nødvendige databehandleravtaler som en del av slike avtaler. Det gjelder f.eks. Costa Weflen Group SL. Norge og Spania er underlagt samme lovverk ift. behandling av personopplysninger, GDPR. Ved en ev. kontraktsinngåelse vil meglerkontrakt og kundeforhold bli gjennom Costa Weflen Group SL.

Dine rettigheter

1. Rett til innsyn
Du kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger vi gjør, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra dersom data ikke er oppgitt av deg selv. Du kan kreve innsyn i de opplysninger som du har oppgitt til oss, basert på skriftlig henvendelse.

2. Retting og sletting av personopplysninger
Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold.

3. Trekke samtykke
Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av de persondata som vi behandler basert på avgitt samtykke.  Vi vil da slette slike persondata i tråd med ovenstående.  Når du trekker ditt samtykke opphører tjenestene som forutsetter samtykke. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake. 
Dette gjelder f.eks. ved påmelding av nyhetsbrev. el.l. for å motta informasjon fra oss.

Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer nformasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider, bl.a. huske dine tidligere lagrede besvarelser ift. informasjonskapsler slik at du slipper å svare på nytt hver gang du er på våre sider.

Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk, og varierer fra engangs (når du forlater nettstedet) til 24 måneder etter besøket.

Vi bruker også nettkapsel til analyseformål for se hvilke sider som besøkes og hvor lenge man er på siden/nettstedet.   Dette gir oss anonym statistikk som er et viktig verktøy i arbeidet med å optimalisere vår nettside og gjøre den mest mulig brukervennlig for deg som forbruker.  Youtube antall besøk/visninger av video og sjekker netthastigheten din slik at du får best mulig avspilling.

Ustrukturert informasjon, e-post og telefon

Kommunikasjon basert på e-post og telefon en del av det daglige arbeidet. Informasjon fra slik dialog som vurderes som nødvendig for videre oppfølging/kundeprosess, |blir ivaretatt i vårt system for kundeoppfølging. Slike opplysninger ivaretas etter de samme prinsipper som beskrevet ovenfor.

I den grad det kan bli aktuelt å sen de sensitive personopplysninger skal slikt ikke sendes pr. vanlig e-post som er ukryptert. Det gjelder opplysninger som er taushetsbelagte, sensitive eller fortrolige.

Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på www.datatilsynet.no.

Endringer

Vi vil fra tid til annen kunne endre vår personvernerklæring for å oppfylle de krav som følger av norsk lov, samt dersom vi endrer vår egen praksis for innsamling og annen behandling av personopplysninger. Du finner alltid vår gjeldende personvernerklæring på http://cweflengroup.no/personvern/ 

 

 

Compare listings

Compare