Nyhetsbrev juni 2024

Arv i Spania og Norge, en sammenligning

Dersom man eier eiendom i Spania, er det viktig å være oppmerksom på forskjellene når det gjelder håndtering av arven i både Norge og i Spania.

Dersom avdøde hadde fast bopel i Norge skal det kun gjennomføres et hjelpeskifte i Spania, der det er spanske skifteregler mens det er norsk arvelov som anvendes. I motsatt fall, det vil si dersom avdøde hadde fast bopel i Spania, vil det gjennomføre et skifte for alle eiendeler avdøde hadde (både i Norge og Spania) og under spansk skifte- og arverett. Dette kan for noen by på utfordringer dersom man ikke rådfører seg med en erfaren på området.

Testamentsfrihet:
Norge benytter seg av større testamentsfrihet enn Spania. I de fleste områdene i Spania kan testator kun disponere av 1/3 del av arven sin. Det øvrige er reservert til sine lovbestemte arvinger (legítima). I Norge er denne begrensningen basert på pliktdelsarven. Dersom den oppfylles, kan testator disponere fritt over alle andre eiendeler og fordele dem etter ønske. Merk at beløpet for pliktdelsarv ble økt nylig i den nyere utgaven av den norske arveloven.

Arveavgift:
I Spania finnes det fremdeles arveavgift. I tillegg, og grunnet variasjoner i hvordan denne avgiften håndteres av de forskjellige regionene, kan det bety store beløp å betale for arvingene når den tiden kommer.

Det er ingen tegn på at arveavgift vil avvikles i nærmeste framtid, og derfor er det viktig med arveplanlegging.

Testament og arveplanlegging:
Hos vår samarbeidspartner REDE Advokater finner du spesialister innenfor arv- og eiendomsrett i Norge og Spania. REDE kan bistå med å sette opp testamente etter ønsker, samtidig som du har kontroll på hvor mye det vil utløses i arveavgift. Ved å planlegge arven din på den måten kan du være sikker på at din arv blir fordelt etter ønske og på en gunstig måte for dine arvinger.

Det viktigste argumentet for å opprette et testament er at man skaper klarhet i hvem som skal arve og, i de fleste tilfeller, vil det være enklere å gjennomføre arveskifte i Spania. Dersom man ikke har opprettet testament vil skiftet skje iht. norsk arvelov og herunder kan man bli bedt om å dokumentere norsk arvelov. Dette kan føre til store kostnader i form av oversettelsesfakturaer og/eller andre legaliseringer. Ved å sette opp et testament utarbeidet av en advokat som kan forutse skattekonsekvensene ved arv, vil du sikre deg at dine arvinger vil få en smidigere og rimeligere prosess ved ditt dødsfall.

Joan M Planas, planas@redeadvokter.no
Roberto Ortega, ortega@redeadvokater.no 

Compare listings

Compare