Nyhetsbrev 1/2024

Eiendomsmarkedet i Spania

For deg som er interessert i å investere i en ferie-/pensjonistbolig eller en bolig for utleie på behagelige Costa Blanca, kan vi fortelle at i 2023 var den gjennomsnittlige prisveksten på boliger i Alicante 15%. Dette er ett av områdene med sterkest prisvekst i Spania.  Mange nybyggprosjekter øker mer enn gjennomsnittet.  

Boligprisene stiger også i starten av 2024. Det forventes en økning i Alicante og på Costa Blanca også i 2024, men sannsynligvis ikke så stor som i 2023. I Valencia-regionen (som omfatter Costa Blanca) ble det solgt 20.933 boliger til utlendinger i 2023, som den mest populære regionen for utlendinger. Nordmenn kjøpte/overtok mellom 667 og 890 eiendommer (1).  Britene er fortsatt den største kjøpergruppen. 

 

Antallet transaksjoner i 2023 totalt sett var lavere enn i rekordåret 2022, hvor det ble omsatt ekstra mye pga. oppdemmet behov som følge av to år med pandemi.  Likevel var 2023 et av de beste årene ift. boligsalg i Spania når en ser på de siste 15 årene.

Dersom du vurdere å kjøpe for å leie ut, er det da viktig å vite at leieprisene også øket mye i 2023, med 21,6% økning for hele Valencia (november 2023 mot november 2022), og tilbudet av leieboliger for fast leie har blitt redusert med 12% for Spania i sum. Korttidsleie har blitt favoritten for mange eiere, og står for en stadig større andel av utleiemarkedet. Costa Weflen Group har for øvrig en egen avdeling som tilbyr tjenester når du ikke bruker boligen din, som bl.a. Key holding, kontroller av boligen og utleietjeneste.

Nybyggprosjekter i Spania blir mer fokusert på bærekraft og energieffektivitet.  Dette ut fra både reguleringskrav som energimerking og at markedet er mer miljøbevisst og fokusert på smarthusteknologi m.v. som en del av designet av nye boliger. Costa Weflen Group har også egne arkitekter, og tilbyr bl.a. bistand ifm. rehabilitering av eksisterende boliger.

Ett nytt trekk i det spanske boligmarkedet er at dette er blitt attraktivt for «digitale nomader». Dette er yngre aldersgrupper enn de som tradisjonelt har kjøpt bolig i Spania. De har et arbeid som kan utføres hjemmefra og at de har gjerne høy inntekt.

For nordmenn ventes utsiktene til lavere rente i Norge å bidra positivt, selv om prognosene for Euro-kursen i 2024 spriker mye mellom analytikerne. Men den løpende prisveksten i Spania spiser opp mulige valutabesparelser, så dersom man er avhengig av kun mindre låneopptak bør man kanskje vurdere et kjøp tidligere. Dersom du har spørsmål til eiendomsmarkedet er du selvsagt velkommen til å ta kontakt.

(1) I andre kvartal var det mindre enn 1% som gjør at man ikke kan få nøyaktige tall.

Kilder:idealista.com, eiendomispania.no og egne kilder. 

Compare listings

Compare